© 2016 - 2024 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en

Milliy nashrlarning elektron arxivi

Milliy davriy nashrlarning elektron arxivida O'zbekiston Respublikasi hududida nashr etiladigan vaqtli matbuot nashrlarining to’liq electron matnlaridan foydalanish imkoni berilgan.

Elektron arxiv raqamli nashrlarga tezkor kirish orqali foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish samaradorligini oshiradi va milliy davriy nashrlarninig bosma to’plamining saqlanishini ta’minlaydi.

Davriy nashrlar muhim ma’lumotlar manbai hisoblanib, mamlakatimizninig siyosiy, iqtisodiy va madaniy masalalarini qamrab oladi.

Elektron arxivda doimiy ravishda kundalik gazetalarning yangi sonlari to’ldirib boriladi.