© 2016 - 2022 Electronic archive of national periodicals.
uz ru en
Янги ЎзбекистонSubject: Politics, Economics, Regulation documents, Culture, Youth policy, Education
Released date: 2016 Year min
Periodicity: 5 times a week Site: WWW.YUZ.UZ
Email: yuz-gazetasi@mail.ru

Янги Ўзбекистон (Newspaper. In Uzbek)

Ushbu gazeta mamlakatimizning ichki va tashqi siyosatini aks ettiruvchi siyosiy, davlat, va madaniy masalalariga doir dolzarb materiallarni chop etib turadi. Gazeta o'zbek tilida chop etiladi.

Catalog of publications