© 2016 - 2021 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
Янги ЎзбекистонTematika: Siyosat, Iqtisod, Normativ hujjatlar, Madaniyat, Yoshlar siyosati, Ta'lim
Chiqqan sanasi: 2016 yil
Davriyligi: Haftada 5 marta Sayt: WWW.YUZ.UZ
Email: yuz-gazetasi@mail.ru

Янги Ўзбекистон (Gazeta. O'zbek tilida)

Ушбу газета мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсатини акс эттирувчи сиёсий, давлат, ва маданий масалаларига доир долзарб материалларни чоп этиб туради. Газета ўзбек тилида чоп этилади.