© 2016 - 2023 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
ЖамиятTematika: Siyosat, Iqtisod, Madaniyat, Sport, Sog'likni saqlash, Iqtisodiy tahlil, Jamoatchilik nazorati, Ta'lim
Chiqqan sanasi: 1970 yil
Davriyligi: Haftada 1 marta

Жамият (Gazeta. O'zbek tilida)

Ўзбекистоннинг энг сўнгги ва долзарб янгиликлари: сиёсат, иқтисодиёт, жамият, спорт, маданият, технологиялар, жаҳон янгиликлари ёритилиб борилади.