© 2016 - 2024 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
Ўзбекистон бунёдкориISSN: 2181-8762
Tematika: Iqtisod, Iqtisodiy tahlil
Chiqqan sanasi: 2016 yil
Davriyligi: Haftada 1 marta

Ўзбекистон бунёдкори (Gazeta. O'zbek tilida)