© 2016 - 2022 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en
O'zbekiston adabiyoti va san'atiISSN: 2181-614X
Tematika: Madaniyat
Chiqqan sanasi: 1956 yil
Davriyligi: Haftada 1 marta Sayt: www.uzas.uz
Email: uzas.gzt@mail.ru

O'zbekiston adabiyoti va san'ati (Gazeta. O'zbek tilida)